ana sayfa  |  iletişim  |  linkler
 
  DERNEĞİMİZ HAKKINDA ÜYELİK HABERLER YAYINLAR ARŞİV

 
 
16. Ulusal Diyabet Hemşireliği Sempozyumu 2014 Sunumları

Roy Uyum Modeline Göre Tip 1 Diyabet Tanılı Adolesanları Sorunlarının Saptanması ve Hasta Eğitiminin Etkinliği ile Uyumlarını Geliştirmedeki Etkisinin Değerlendirilmesi
Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası'nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme
Tip 1 Diyabetlilerde Grup Eğitimi ve Motivasyonel Görüşmelerin Etkinliği
Tip 2 Diyabetlilerde Kardiyovasküler Hastalık Riskini Azaltma: Eğitimin Etkinliği
Tip 1 Diyabeti Olan İnsülin Pompası Kullanan Bireylere Bazal İnsülin Doz Değişikliği Eğitimi Vermeli miyiz?
Tip 1 Diabetes Mellitus'lu İnsülin Pompası Kullanan Hastada Munchausen Sendromu
Tip 1 Diyabetl Genç Yetişkinlerin Hastalığa psikososyal Uyumları ve Stresle Başa Çıkma Tarzları
Diyabet Hastalarının Hastalık Algı Düzeylerinin Belirlenmesi
İnsülin Pompası Kullanan Tip 1 Diyabetli Hastaların Özyeterliliklerinin Değerlendirilmesi


 
Copyright © 2005 Diyabet Hemşireliği Derneği
Tüm hakları Diyabet Hemşireliği Derneği' ne aittir.
bilgi@tdhd.org
Diyabet Hemşireliği Derneği Web Sitesi