YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ
1 Nermin Olgun
2 Semra Erdoğan
3 Gülhan Coşansu
4 Selda Çelik
5 Belgin Bektaş
6 Nurdan Yıldırım
7 Giray Erdoğan
8 Sultan Çelik
9 Yeliz Erdem Demirhan
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER
1 Feride Badur Görürgöz
2 Deniz Benzeş
3 Yıldız Özbey
4 Saniye Kocailik
5 Emine Kır Biçer
6 Sevcan Süleyman Yıldırım
7 Yasemin Kanek
8 Hülya Gülyüz Demir
9 Gülbahar Polat
DENETLEME KURULU ASİL ÜYELERİ
1 Arzu Erkoç
2 Serap Balcı
3 Behice Kahraman
DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELER
1 Zeliha Tülek
2 Şengül Işık
3 Nursen Nahcivan