• İnsana saygı

  • Hesap Verebilirlik

  • Mesleki özerklik

  • Sorumluluk

  • Dayanışma

  • Sosyal Adalet