MİSYON

Diyabet Hemşireliği Derneği, diyabet hemşirelerinin gelişimine katkıda bulunur, diyabet hemşirelerini bakımın planlanması, uygulanması ve bakımın sürekliliğinin sağlanması için destekler, diyabetli ve diyabet riski yüksek olan bireylere nitelikli bakımın sunulması için politikaların oluşturulmasında söz sahibi olur, diyabetin önlenmesi için çalışır ve toplumun sağlığını korumak ve bireylerin sağlıklı bir şekilde yaşamasını sağlamak için meslektaşları ve paydaşları ile işbirliği içinde çalışır.

VİZYON

Diyabet hemşirelerinin diyabetli/diyabetli olmayan bireyler tarafından diyabetin önlenmesinde ve bakımında sağlık sisteminin vazgeçilmez bir parçası olarak tanınmasını sağlamak.