1. GELENEKSEL ÇOCUKLUK ÇAĞI DİYABETİ SEMPOZYUMU
25/12/2019

1. GELENEKSEL ÇOCUKLUK ÇAĞI DİYABETİ SEMPOZYUMU

Derneğimiz tarafından  13-14 Eylül 2019 tarihinde Ankara' da   "1. Geleneksel Çocukluk Çağı Diyabet Sempozyumu" düzenlenmiştir. Sempoyumda; tip 1 diyabet tanı ve tedavisinde temel yaklaşımlar, hipoglisemi ve hiperglisemiyi önleme, tedavi ilkeleri ve tedavide hemşirenin rolü ve Yeni tanı diyabetli çocuk ve ailesine hemşire yaklaşımı, eğitim sürecinin planlanması gibi pekçok konuda bilgiler verilmiştir. Ayrıca sempozyuma birçok  tip 1 diyabetli sporcu katılmış ve olgu sunumları yapılmıştır. Diyabet Hemşireliği Derneği olarak emeği geçen ve katılan herkese teşekkür ederiz.