DİYABET HEMŞİRELİĞİ KİTABI YAYIMLANMIŞTIR
01/04/2022

DİYABET HEMŞİRELİĞİ KİTABI YAYIMLANMIŞTIR

Prof. Dr. Semra ERDOĞAN ve Doç. Dr. Şeyda Özcan ' ın editörlüğünü yaptığı " Diyabet Hemşireliği" kitabı yayımlanmıştır. Toplamda 22 ünitenin olduğu kitaba, 22 yazar katkıda bulunmuştur.  Kitap,  Covid-19 pandemisi sebebiyle aramızdan ayrılan meslektaşlarımız Gülser KİPER, Enver BOZKURT ve Nalan AYDIN ile birlikte mesleğine gönül veren tüm diyabet hemşirelerine ithaf edilmiştir. Kitap içeriği aşağıdaki gibidir. Kitabı https://nobeltip.com/product/3781/diyabet-hemsireligi   web sitesinden temin edebilirsiniz.

Ünite 1: Diyabet Hemşireliği,

Ünite 2: Diyabetin Tanı Kriterleri, Etiyolojik Sınıflaması, Klinik Dönemleri ve Fizyopatolojisi,

Ünite 3: Tip 2 diyabetin epidemiyolojisi, önlenmesi ve erken tanısı,

Ünite 4: Diyabette İnsülin Tedavisi,

Ünite 5: Oral Antidiyabetik ve Diğer İlaçlarla Tedavi,

Ünite 6: Diyabette Tıbbi beslenme Tedavisi,

Ünite 7: Diyabette Egzersiz Yönetimi,

Ünite 8: Diyabette Kendi Kendini İzleme ve Yönetme,

Ünite 9: Diyabet Teknolojileri,

Ünite 10: Diyabetin Akut Komplikasyonları,

Ünite 11: Diyabetin Kronik Komplikasyonları,

Ünite 12: Diyabetik Ayak,

Ünite 13: Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Diyabet,

Ünite 14: Gebelikte Diyabet Yönetimi ve Eğitimi

Ünite 15: Cerrahi Hastalarda Diyabet Yönetimi,

Ünite 16: Yaşlılıkta Diyabet Yönetimi,

Ünite 17: Diyabet ve Cinsel Sağlık,

Ünite 18: Diyabetin Psikososyal boyutu,

Ünite 19: Diyabette Genel Sağlık Önerileri,

Ünite 20: Diyabet Öz Yönetim Eğitim ve Desteği,

Ünite 21:Diyabet Bakımında Yasal ve Kurumsal Sorumluluklar,

Ünite 22: Hemşirelikte Araştırma ve Eleştirel Okuma