ULUSAL HEMŞİRELİK DERNEKLERİ KAMUOYU AÇIKLAMASI
25/11/2019

ULUSAL HEMŞİRELİK DERNEKLERİ KAMUOYU AÇIKLAMASI

Bir süredir bazı üniversitelerde Hemşirelik fakülte/ yüksekokul/ bölüm kadrolarına alan dışı kişilere özel uygunsuz kadro ilanları verilmektedir. Bu uygulamanın son örneği Pamukkale Üniversitesi’nde yaşanmıştır. Sorumluluğumuz gereği bu konudaki endişemizi paylaşmak istiyoruz.
Pamukkale üniversitesi tarafından “Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı” kadrosuna, bir Biyokimya uzmanı için doktor öğretim üyesi kadrosu ilanı verilmiştir.
SAYIN REKTÖRLER,
Bizler, hemşire akademisyenler, hemşirelik eğitimine destek veren hemşireler ve hemşirelik eğitimi alan öğrenciler olarak;
Amacımız ve tüm faaliyetlerimiz toplumumuza çok iyi hemşirelik bakımı sunulmasına odaklıdır.
Bu amaca ulaşmak için tüm hemşirelik meslek örgütleri olarak aşağıdaki ilkelerimizi zedeleyecek her türlü uygulamanın karşısında olduğumuzu belirtmek isteriz.
1. Hemşirelik eğitimi hemşire öğretim üyelerinin sorumluluğundadır.
2. Hemşirelik eğitimi almamış, doktora eğitimi hemşirelik alanında olmayan kişiler üniversitelerin hemşirelik bölümlerinin öğretim üyesi kadrolarına atanamazlar; bu kadroları işgal edemezler. Zaten sınırlı sayıda olan akademik kadroların hemşirelik eğitimi ve eğiticileri için kullanılması gerekir. 
3. Bu tür uygulamalar hemşirelik mesleğine, daha da önemlisi toplum sağlığına zarar vermektedir.
Bizler toplumumuza iyi hemşirelik bakımı sunulması için emek veren akademisyenler, uzmanlık dernekleri, hemşireler ve öğrenciler olarak;
Yükseköğretimde eğitimin kalitesini önemseyen, topluma iyi hizmet ilkesini inanan rektörlerimizin haklı taleplerimizi destekleyeceklerine inanıyoruz. 
Toplumumuzun iyi eğitim almış, profesyonel, etik ilkelere bağlı hemşirelerden bakım alma hakkı vardır. Bunu sağlamanın önkoşulu, sınırlı sayıda olan akademik kadroların hemşire öğretim üyeleri için kullanılmasıdır. 
Saygılarımızla